Hotel dziecięcy. Co to jest?

Hotel dziecięcy. Co to jest?

Nie zawsze rodziców i dzieci cieszy na wakacjach to samo. Dlatego powstały hotele dziecięce, przypominające swoim działaniem całodobowe przedszkola.

Czym jest hotel dziecięcy?

To hotel, w którym rodzice mogą zostawić dziecko i kontynuować podróż bez niego. Dziecko może przebywać w takim hotelu od kilku godzin do kilkunastu dni, zależnie od jego wieku i zasad panujących w hotelu.

Charakterystyczna dla dziecięcego hotelu jest załoga, w której oprócz typowej hotelowej obsługi znajdują się również animatorzy, psycholodzy oraz personel medyczny. Pracownicy, którzy zajmują się dziećmi, mają do tego specjalne przeszkolenie. Zależnie od wieku dziecka mogą towarzyszyć w zabawach, czuwać nad bezpieczeństwem, pomagać w jedzeniu, toalecie i usypianiu.

Hotel dziecięcy charakteryzuje się również wyposażeniem atrakcyjnym dla dzieci – salami do zabaw, płytkimi basenami, placami zabaw itp.

Każdy hotel we własnym zakresie ustala maksymalny wiek przyjmowanych pod opiekę dzieci. 

Wskazówki i sugestie zawarte w niniejszym artykule oraz w artykułach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec flytic.pl.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje? Tak | Nie
Moim zdaniem ten artykuł:
Dziękujemy za Twoją opinię!